Akademik Personel

Doç.Dr.Mehmet VAROL
Dekan Yardımcısı
ResearchGate

Doç.Dr.Ünal İSPİR
Öğretim Üyesi
ResearhGate
Dr.Öğr.Üyesi Başar ALTINTERİM
Öğretim Üyesi
ResearhGate
Dr.Öğr.Üyesi Hacı Bayram GÖKHAN
Öğretim Üyesi
ResearchGateLinkedinBlog