Su Ürünleri Temel Bilimleri Anabilim dalı

Bölüm Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Başar ALTINTERİM

Doç. Dr. Mehmet VAROL